Portfolio. Przez kilkanaście lat działalności zrealizowaliśmy różnego rodzaju projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów IT, aplikacji mobilnych, stron www etc. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Obraz1

Aplikacja wniosków HR

Aplikacja umożliwia stworzenie wniosków związanych z obsługą zatrudnienia. Istniejące moduły pozwalają na utworzenie, edycję i przesłanie kompetentnym osobom następujących wniosków:

 • zatrudnienie,
 • zmiana wynagrodzenia,
 • przyznanie nagrody,
 • zmiana etatu,
  zmiana stanowiska,
 • zmiana miejsca powstawania kosztu
 • zmiana jednostki organizacyjnej,
 • zwolnienie pracownika,
 • przedłużenie umowy o pracę,
 • kara,
 • zatrudnienie zleceniobiorcy.

Wspierane platformy: PC, mobilne

Obraz36

Aplikacja raportowania sprzedaży

Aplikacja umożliwiająca tworzenie raportów sprzedażowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w formacie xls lub pdf. Raporty zawierają informacje zarówno ze sprzedaży bieżącej jak i dane historyczne (zeszłoroczne) uwzględniając wielkość sprzedaży (kwotowo i ilościowo), ilość wypracowanych godzin, produktywność. Aplikacja umożliwia zaplanowanie i śledzenie wielkości sprzedaży w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Dane niezbędne do tworzenia raportów pochodzą z różnych źródeł. Wprowadzane są ręcznie, importowane z baz danych (MySQL, Oracle DB, MSSQL), plików (csv, txt) lub pobierane z przeznaczonych na cele importów maili.
Aplikacja oparta jest o framework Symfony oraz bazie danych MySQL. Sam proces importu danych wykonany jest za pomocą skryptów bash i Talend Studio.
Na potrzeby systemu raportowania tworzona jest hurtownia danych, docelowo zastępująca procesy importu danych z wielu źródeł.

Wspierane platformy: PC

Obraz1

Aplikacja reklamacyjna

Aplikacja umożliwia pełną obsługę zgłaszanych przez klienta reklamacji na zakupione w jednostkach organizacyjnych firmy towary.
Dzięki aplikacji możliwe jest złożenie reklamacji, przegląd statusów poszczególnych reklamacji, wgląd w oczekujące reklamacje, realizacje i przegląd odwołań oraz wgląd w proces realizacji napraw reklamowanych produktów.
W swej konfiguracji posiada predefiniowanie standardowych odpowiedzi na podstawie obowiązujących w kraju przepisów prawnych.
Wspierane platformy: PC, mobilne

Obraz36

Aplikacja podróży służbowych

Aplikacja umożliwiająca kompleksową obsługę wykonywanych przez pracowników firmy podróży służbowych. Aplikacja umożliwia zarządzanie pracownikami firmy, planowanie podróży (przy pomocy różnych środków komunikacji, w tym zakup biletów lotniczych) w kalendarium aplikacji, zakwaterowanie pracowników w hotelach współpracujących z firmą, zaplanowanie kalendarium eventów.
Wielostopniowy przebieg tworzenia podróży umożliwia akceptację, modyfikację i odrzucenie podróży przez przełożonych, rozliczenie rachunków i faktur powstałych w czasie delegacji jak i rozliczenie diet związanych z podróżą. Rozwiązanie dysponuje rozbudowanym systemem powiadomień mailowych informujących na bieżąco użytkownika o procesie rozliczenia podróży jak i o zbliżających się wydarzeniach.
Wspierane platformy: PC

Obraz36

Zarządzanie billingami

Niewielki moduł pozwalający na przeglądanie billingów telefonicznych. Firma importuje faktury z rachunkami szczegółowymi i przechowuje je w elektronicznej formie. Pozwala to przede wszystkim na wnikliwą analizę kosztów z zakresu komunikacji telefonicznej.

Wspierane platformy: PC

Obraz1

Aplikacja oceny pracowników

Aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie pośród pracowników badań okresowych odnośnie jakości ich pracy oraz podnoszonych kwalifikacji. Dzięki kilkustopniowej weryfikacji wprowadzanych danych istnieje możliwość porównywania bieżących ankiet z danymi z innego okresu.
W chwili obecnej na prośbę klienta budowane są moduły umożliwiające pełne zarządzanie tworzonymi ankietami (tworzenie nowych i modyfikowane starych badań) oraz zaawansowane statystyki.
Wspierane platformy: PC, mobilne

Obraz1

Aplikacja powiadomień grupowych

Aplikacja umożliwiająca przesyłanie powiadomień pomiędzy poszczególnymi grupami w strukturze organizacyjnej firmy. W zależności od uprawnień (statusu użytkownika lub przypisania do konkretnej jednostki organizacyjnej) aplikacja umożliwia tworzenie i przesyłanie wiadomości do poszczególnych grup pracowników lub wyłącznie odbiór takich wiadomości.

Wspierane platformy: PC, mobilne

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine