Obraz1

Aplikacja wniosków HR

Aplikacja umożliwia stworzenie wniosków związanych z obsługą zatrudnienia. Istniejące moduły pozwalają na utworzenie, edycję i przesłanie kompetentnym osobom następujących wniosków:

 • zatrudnienie,
 • zmiana wynagrodzenia,
 • przyznanie nagrody,
 • zmiana etatu,
  zmiana stanowiska,
 • zmiana miejsca powstawania kosztu
 • zmiana jednostki organizacyjnej,
 • zwolnienie pracownika,
 • przedłużenie umowy o pracę,
 • kara,
 • zatrudnienie zleceniobiorcy.

Wspierane platformy: PC, mobilne

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine