Obraz1

Aplikacja wniosków HR

Aplikacja umożliwia stworzenie wniosków związanych z obsługą zatrudnienia. Istniejące moduły pozwalają na utworzenie, edycję i przesłanie kompetentnym osobom następujących wniosków:

 • zatrudnienie,
 • zmiana wynagrodzenia,
 • przyznanie nagrody,
 • zmiana etatu,
  zmiana stanowiska,
 • zmiana miejsca powstawania kosztu
 • zmiana jednostki organizacyjnej,
 • zwolnienie pracownika,
 • przedłużenie umowy o pracę,
 • kara,
 • zatrudnienie zleceniobiorcy.

Wspierane platformy: PC, mobilne

Obraz1

Aplikacja reklamacyjna

Aplikacja umożliwia pełną obsługę zgłaszanych przez klienta reklamacji na zakupione w jednostkach organizacyjnych firmy towary.
Dzięki aplikacji możliwe jest złożenie reklamacji, przegląd statusów poszczególnych reklamacji, wgląd w oczekujące reklamacje, realizacje i przegląd odwołań oraz wgląd w proces realizacji napraw reklamowanych produktów.
W swej konfiguracji posiada predefiniowanie standardowych odpowiedzi na podstawie obowiązujących w kraju przepisów prawnych.
Wspierane platformy: PC, mobilne

Obraz1

Aplikacja oceny pracowników

Aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie pośród pracowników badań okresowych odnośnie jakości ich pracy oraz podnoszonych kwalifikacji. Dzięki kilkustopniowej weryfikacji wprowadzanych danych istnieje możliwość porównywania bieżących ankiet z danymi z innego okresu.
W chwili obecnej na prośbę klienta budowane są moduły umożliwiające pełne zarządzanie tworzonymi ankietami (tworzenie nowych i modyfikowane starych badań) oraz zaawansowane statystyki.
Wspierane platformy: PC, mobilne

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine