Obraz36

Aplikacja raportowania sprzedaży

Aplikacja umożliwiająca tworzenie raportów sprzedażowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w formacie xls lub pdf. Raporty zawierają informacje zarówno ze sprzedaży bieżącej jak i dane historyczne (zeszłoroczne) uwzględniając wielkość sprzedaży (kwotowo i ilościowo), ilość wypracowanych godzin, produktywność. Aplikacja umożliwia zaplanowanie i śledzenie wielkości sprzedaży w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Dane niezbędne do tworzenia raportów pochodzą z różnych źródeł. Wprowadzane są ręcznie, importowane z baz danych (MySQL, Oracle DB, MSSQL), plików (csv, txt) lub pobierane z przeznaczonych na cele importów maili.
Aplikacja oparta jest o framework Symfony oraz bazie danych MySQL. Sam proces importu danych wykonany jest za pomocą skryptów bash i Talend Studio.
Na potrzeby systemu raportowania tworzona jest hurtownia danych, docelowo zastępująca procesy importu danych z wielu źródeł.

Wspierane platformy: PC

Obraz36

Aplikacja podróży służbowych

Aplikacja umożliwiająca kompleksową obsługę wykonywanych przez pracowników firmy podróży służbowych. Aplikacja umożliwia zarządzanie pracownikami firmy, planowanie podróży (przy pomocy różnych środków komunikacji, w tym zakup biletów lotniczych) w kalendarium aplikacji, zakwaterowanie pracowników w hotelach współpracujących z firmą, zaplanowanie kalendarium eventów.
Wielostopniowy przebieg tworzenia podróży umożliwia akceptację, modyfikację i odrzucenie podróży przez przełożonych, rozliczenie rachunków i faktur powstałych w czasie delegacji jak i rozliczenie diet związanych z podróżą. Rozwiązanie dysponuje rozbudowanym systemem powiadomień mailowych informujących na bieżąco użytkownika o procesie rozliczenia podróży jak i o zbliżających się wydarzeniach.
Wspierane platformy: PC

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine