Obraz1

Aplikacja oceny pracowników

Aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie pośród pracowników badań okresowych odnośnie jakości ich pracy oraz podnoszonych kwalifikacji. Dzięki kilkustopniowej weryfikacji wprowadzanych danych istnieje możliwość porównywania bieżących ankiet z danymi z innego okresu.
W chwili obecnej na prośbę klienta budowane są moduły umożliwiające pełne zarządzanie tworzonymi ankietami (tworzenie nowych i modyfikowane starych badań) oraz zaawansowane statystyki.
Wspierane platformy: PC, mobilne

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine