Obraz1

Aplikacja reklamacyjna

Aplikacja umożliwia pełną obsługę zgłaszanych przez klienta reklamacji na zakupione w jednostkach organizacyjnych firmy towary.
Dzięki aplikacji możliwe jest złożenie reklamacji, przegląd statusów poszczególnych reklamacji, wgląd w oczekujące reklamacje, realizacje i przegląd odwołań oraz wgląd w proces realizacji napraw reklamowanych produktów.
W swej konfiguracji posiada predefiniowanie standardowych odpowiedzi na podstawie obowiązujących w kraju przepisów prawnych.
Wspierane platformy: PC, mobilne

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine