Obraz36

System zliczania wejść do sklepów

System umożliwia zliczanie wejść i prezentowanie danych zebranych z urządzeń elektronicznych zainstalowanych w sklepach.

Wspierane platformy: PC

Outsourcing IT - Strona hostowana przez Support OnLine